Nasze laboratorium

Logowanie dla klientów

Zlecenie badania

Zapraszamy do złożenia zlecenia badań korzystając z formularza on-line

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań

Zasady zamawiania usługi badania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zamawiania usługi badania krwi

Instrukcja pobierania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami prawidłowego pobierania krwi.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

Profilaktyka

Zasady profilaktyki

Testy alergiczne

Jeśli zaobserwują Państwo u swoich podopiecznych niepokojące zaburzenia ze strony układu oddechowego takie jak kaszel, wypływ z nozdrzy, duszność, które to objawy zwykle nawracają to nie wykluczone, że jest to nawracająca obturacja dróg oddechowych (RAO). Zespołu takich objawów przeważnie ma podłoże alergiczne.

Również alergie mogą objawiać się zmianami skórnymi np. w postaci pokrzywki, którym towarzyszy zwykle świąd.

Gdy Państwa lekarz prowadzący na podstawie wywiadu oraz badania klinicznego postawi diagnozę, że dany proces chorobowy jest tła alergicznego, nasze laboratorium Vetmedica zaproponuje Państwu wykonanie testów alergicznych.

Krew w specjalistycznym laboratorium zostanie poddana badaniu przesiewowemu, w celu ustalenia czy w dostarczonym materiale znajdują się przeciwciała Ig E swoiste dla alergenów w 4 grupach

Przy pozytywnym wyniku, w którejś z grup wykonujemy dalsze testy zwane testami głównymi w celu zróżnicowania poszczególnych alergenów. Wybierając testy główne kierujemy się wynikiem testów przesiewowych oraz badaniem klinicznym i wywiadem tak, by jak najdokładniej zdiagnozować alergen. Do testów głównych zaliczamy testy na: alergeny całoroczne , pyłki traw i ziół , pyłki drzew oraz alergeny owadów .

Po wykonaniu testów dostarczymy Państwu ich wyniki oraz propozycję dalszego postępowania terapeutycznego. Identyfikacja alergenu uczulającego, może pozwolić Państwu na eliminacje danego czynnika ze środowiska bądź pozwolić na przeprowadzenie swoistej immunoterapii czyli odczulania.

Immunoterapia swoista (odczulanie)

Wodny roztwór wyciągu alergenów jest przygotowywany dla każdego konia indywidualnie w oparciu o wyniki testów alergicznych.

Dlatego okres oczekiwania wynosi około 28 dni. Po tym czasie dostarczymy Państwu ekstrakt alergenów składający się z 3 ampułek po 9 ml każda, które wystarczą do 9 miesięcy terapii.

Terapia polega na wykonywaniu iniekcji podskórnych, najpierw codziennie, później w odstępach tygodniowych aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Dawkowanie jak i odstęp pomiędzy kolejnymi iniekcjami, ustalane są indywidualnie dla pacjenta w zależności od reakcji konia jak i klinicznego przebiegu terapii. W przypadku gdy stwierdza się wyraźną poprawę objawów klinicznych można zwiększyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeśli stwierdza się pogorszenie objawów klinicznych w okresie pylenia można skrócić okres między iniekcjami. Jeśli pojawią się niepożądane reakcje u konia należy obniżyć stosowaną dawkę.

Terapię powinniśmy stosować do końca życia, a nie tylko do czasu zmniejszenia czy ustąpienia objawów. Powodzenie odczulania uzależnione jest od czasu trwania choroby oraz od ilości uczulających alergenów. Im mniej alergenów uczulających i im szybciej zaczniemy terapię, tym lepsze efekty jesteśmy w stanie osiągnąć.

I tak dla przykładu u koni z objawami egzemy letniej, które trwają 1-2 lat uzyskujemy 75% powodzenia, a przy 1-3 latach objawów COPD osiągamy 79%powodzenia odczulania. Widoczne efekty odczulania wykazuje 30% pacjentów już w czasie dwóch pierwszych miesięcy terapii, w ciągu 6 miesięcy 50% pacjentów, a tylko 20 % po 10 miesiącach terapii wykazuje poprawę.