Nasze laboratorium

Logowanie dla klientów

Zlecenie badania

Zapraszamy do złożenia zlecenia badań korzystając z formularza on-line

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań

Zasady zamawiania usługi badania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zamawiania usługi badania krwi

Instrukcja pobierania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami prawidłowego pobierania krwi.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

Profilaktyka

Zasady profilaktyki

Interpretacja wyników

Wzrost poziomu GOT oraz CK świadczy o wystąpieniu mikrourazów i uszkodzeń w układzie mięśniowym co może świadczyć o przetrenowaniu konia, o stanie zapalnym mięśni oraz o przeciążeniu mięśnia sercowego, a także jest pomocne w diagnozowaniu ochwatu. Enzymy te są wskaźnikami diagnostycznymi dla wysiłku wytrzymałościowego koni. GOT mówi nam też o funkcjonowaniu wątroby, gdy mamy do czynieni z uszkodzeniem wątroby wzrasta oprócz GOT także poziom GPT, ale również zmianom ulegać może poziom bilirubiny i AP. Przy chorobach nerek uwidaczniają się zmiany poziomu mocznika, kreatyniny i kwasu moczowego, a także cholesterolu, czy AP oraz pierwiastków.

Przy stanach patologicznych warto też zrobić badanie moczu, którego wyniki analizuje się łącznie z badaniem krwi. Błędy żywieniowe możemy również zobrazować analizując wyniki badań krwi. Przykładem może być: wzrost poziomu mocznika wynikający ze zbyt wysokiego poziomu białka w paszy czy wzrost poziomu fosfatazy alkaicznej wynikający z niedoboru witaminy D3, czy wapnia i fosforanów w diecie.

Badając poziom pierwiastków jesteśmy w stanie ustalić, które z nich należy dodawać do paszy oraz w jakiej ilości i w jakich proporcjach. Zarówno niedobór jak i nadmierna podaż pierwiastków jest szkodliwa. Szczególnie ważne jest badanie poziomu pierwiastków takich jak wapń czy żelazo u ciężarnych, ponieważ rozwijający się płód powoduje większe zapotrzebowanie na te pierwiastki. I tak po zbadaniu poziomu sodu i potasu widzimy, czy należy uzupełnić elektrolity tak, by ich ilość była dopasowana do temperatury otoczenia oraz do stopnia treningu.