Nasze laboratorium

Logowanie dla klientów

Zlecenie badania

Zapraszamy do złożenia zlecenia badań korzystając z formularza on-line

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań

Zasady zamawiania usługi badania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zamawiania usługi badania krwi

Instrukcja pobierania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami prawidłowego pobierania krwi.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

Profilaktyka

Zasady profilaktyki

Badania wysiłkowe koni sportowych

Badania wysiłkowe obejmują 4 krotne pobranie krwi od konia. Pierwszą próbkę pobieramy przed treningiem czy zawodami, drugą próbkę pobieramy zaraz po treningu, trzecią pół godziny po zakończeniu treningu a ostatnią próbkę pobieramy dobę po treningu.

We krwi analizujemy takie parametry jak kinaza kreatynowa (CK), transaminaza asparaginowa (AST), dehydrogenaza mleczanowa (LDH), kwas mlekowy, białko całkowite, hematokryt oraz sód i potas.

Oznaczenie poziomu kinazy kreatynowej i transaminazy asparaginowej wykorzystuje się do diagnostyki uszkodzenia mięśni podczas nadmiernego wysiłku lub kontuzji. Szczególnie ważne jest porównanie otrzymanych wyników CK i AST przed treningiem i dobę po treningu, ponieważ wtedy uzyskamy dane dotyczące mikrouszkodzeń włókien mięśniowych. Wzrost aktywności LDH w surowicy w warunkach fizjologicznych stwierdza się po intensywnym wysiłku fizycznym. LDH jest przydatna do diagnozowania mikrourazów mięśnia sercowego oraz chorób mięśni i serca.

Stężenie kwasu mlekowego we krwi jest bardzo ważnym parametrem obrazującym stopień wytrenowania konia. Konie prawidłowo trenowane są przygotowane na wysiłek adekwatny do wykonywanej pracy. Odpowiedni stopień wytrenowania daje możliwość pobierania wystarczającej ilości tlenu niezbędnego do prawidłowo przebiegających procesów spalania glukozy, będącej głównym dostarczycielem energii spożytkowanej na ruch. Podczas intensywnego wysiłku, szczególnie u koni o nieregularnych treningach może wystąpić deficyt tlenu co prowadzić może do niedotlenienia i niedokrwienia pracujących mięśni. Dodatkowo na drodze przemian beztlenowych dochodzić może do szeregu zmian biochemicznych wpływających na produkcję kwasu mlekowego, który odkłada się w tkance mięśniowej. Zmiany poziomu kwasu mlekowego we krwi, mogą więc świadczyć o stopniu wytrenowania konia. Z dotychczasowo prowadzonych badań wynika, że poziom kwasu mlekowego we krwi może być różny w zależności od tego czy konie trenowane są pod kątem szybkościowym czy wytrzymałościowym. Porównując poziom kwasu mlekowego z badania przed wysiłkiem i 30 minut po jego zakończeniu widzimy czy stopień treningu jest dostosowany do wydolności konia.

W celu kontrolowania podaży elektrolitów powinniśmy badać poziom podstawowych elektrolitów takich jak sód i potas. Należy pamiętać że organizm konia nie potrafi magazynować elektrolitów i dlatego ich podaż powinna być skorelowana z poziomem intensywności wysiłku i temperaturą otoczenia.

Badając stężenie białka całkowitego oraz hematokryt u koni sportowych otrzymujemy wiedzę między innymi na temat stopnia utraty płynów podczas wysiłku czyli możemy określić stopień odwodnienia.

Wykonując regularnie badania wysiłkowe u koni sportowych, jesteśmy wstanie poprzez stworzenie kartoteki, kontrolować intensywności wysiłku i dostosować go do możliwości danego konia.

Ponadto ustalamy dawki elektrolitów, suplementów diety czy witamin (witamina E z selenem) oraz mamy kontrolę nad ich podawaniem.