Nasze laboratorium

Logowanie dla klientów

Zlecenie badania

Zapraszamy do złożenia zlecenia badań korzystając z formularza on-line

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań

Zasady zamawiania usługi badania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zamawiania usługi badania krwi

Instrukcja pobierania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami prawidłowego pobierania krwi.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

Profilaktyka

Zasady profilaktyki

Cennik

BADANIA czas oczekiwania cena detaliczna
PROFILE

Badanie przesiewowe
Materiał: krew EDTA 1ml, surowica 1,5 ml dziennie 98
albuminy, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor nieorganiczny, GLDH,

glukoza, γ-GT, kreatynina, LDH, magnez, mocznik, potas, sód, trójglicerydy, wapń
+ morfologia
Badanie przesiewowe duże
Materiał: krew EDTA 1ml, surowica 1,5 ml 3 - 7 dni 196
albuminy, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor nieorganiczny, GLDH,
glukoza, γ-GT, kreatynina, LDH, magnez, mocznik, potas, sód, trójglicerydy, wapń

+ morfologia
+ cynk, miedź, selen

Kondycja fizyczna konia
Materiał: 4 x osocze NaF 1 ml, 4 x surowica 1 ml dziennie 70
4 x AST, CK, kwas mlekowy, LDH
1 próbka – przed wysiłkiem
2 próbka – tuż po wysiłku
3 próbka – 4 godziny po wysiłku

4 próbka – 24 godziny po wysiłku
Mięśnie – profil
Materiał: krew EDTA 1 ml, osocze NaF 1 ml, surowica 1 ml dziennie 35
AST, CK, kwas mlekowy, LDH
+ morfologia


Mięśnie – profil duży
Materiał: krew EDTA 1 ml, osocze NaF 1 ml, surowica 1 ml 3 - 7 dni 203
AST, CK, kwas mlekowy, LDH, selen, witamina E
+ morfologia

Profil Cushing / Syndrom metaboliczny koni (ECS / EMS)
Materiał: surowica 1 ml, osocze NaF 1 ml, osocze EDTA 1 ml zamrożone 3 - 7 dni 217
ACTH, γ-GT, glukoza, insulina, trójglicerydy, T4


Profil biochemiczny
Materiał: surowica 1 ml dziennie 91
albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, fosfor
nieorganiczny, GLDH, glukoza, γ-GT, kreatynina, LDH, magnez, mocznik, potas, sód, trójglicerydy, wapń


Profil geriatryczny
Materiał: krew EDTA 1 ml, surowica 5 ml 3 - 7 dni 420
AP, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, GLDH, glukoza, γ-GT,
α-HBDH, kreatynina, LDH, magnez, mocznik, potas, trójglicerydy, wapń
+ morfologia
+ elektroforeza białek
+ cynk, miedź, selen
+ witamina A, E


Profil nerkowy
Materiał: surowica 1 ml dziennie 49
białko całkowite, fosfor nieorganiczny, glukoza, kreatynina, mocznik, potas, sód, wapń

Profil wątrobowy
Materiał: surowica 1 ml dziennie 77
albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, GLDH,
γ-GT, kwasy żółciowe


HEMATOLOGIA
Morfologia (oznaczenie maszynowe)
Materiał: krew EDTA 1 ml dziennie 14
liczba leukocytów, leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV, MCH,
MCHC, płytki krwi

Rozmaz (ocena mikroskopowa)
Materiał: krew EDTA 1ml 1 - 2 dni 21
pałeczkowate i segmentowane postacie neutrofili, ocena stanu morfologicznego komórek krwi
oraz Pasożyty krwi

KOAGULOLOGIA
Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT)
Materiał: osocze cytrynianowe (1:9) 1 ml, schłodzone dziennie 14
Czas protrombinowy (PT), INR
Materiał: osocze cytrynianowe (1:9) 1 ml, schłodzone dziennie 14
Czas trombinowy (TT)
Materiał: osocze cytrynianowe (1:9) 1 ml, schłodzone dziennie 14
Fibrynogen
Materiał: krew EDTA 1 ml lub osocze cytrynianowe (1:9) 1 ml dziennie 14
BIOCHEMIA
Albuminy
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7

ALT (GPT)
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
AP – fosfataza alkaliczna
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
AST (GOT)
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
Białko całkowite
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
Bilirubina bezpośrednia
Materiał: surowica 0,5 ml, wrażliwa na światło dziennie 7,7
Bilirubina całkowita
Materiał: surowica 0,5 ml, wrażliwa na światło dziennie 7,7
Cholesterol
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
Cholinoesteraza
Materiał: surowica 0,5 ml 2 - 3 dni 14
CK – kinaza kreatynowa
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 9,1
GLDH
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 9,1
Glukoza
Materiał: osocze NaF 0,5 ml dziennie 7,7
γ-GT
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
α-HBDH
Materiał: surowica 0,5 ml 2 - 3 dni 7,7
Kreatynina
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
Kwas mlekowy
Materiał: osocze NaF 0,5 ml dziennie 11,2
Kwas moczowy
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
Kwasy żółciowe
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 35
LDH
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
Mocznik
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
Trójglicerydy
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 7,7
ELEKTROLITY I PIERWIASTKI
Chlorki
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 11,2
Cynk
Materiał: surowica 0,5 ml 1 - 2 dni 12,6
Fosfor nieorganiczny
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 8,4
Magnez
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 8,4
Mangan
Materiał: surowica 0,5 ml 7 - 10 dni 126
Miedź
Materiał: surowica 0,5 ml 1 - 2 dni 16,8
Potas
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 11,2
Selen
Materiał: surowica 0,5 ml 7 - 10 dni 77
Sód
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 11,2
Wapń
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 8,4
Żelazo
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 11,2
HORMONY
Profil tarczycowy
Materiał: surowica 1 ml 1 - 3 dni 63
T4 całkowita + T3 całkowita
ACTH
Materiał: osocze EDTA 0,5 ml, zamrożone 3 - 7 dni 105
Estradiol
Materiał: surowica 0,5 ml 1 - 3 dni 42
Insulina
Materiał: surowica 0,5 ml, schłodzona 1 - 3 dni 70
Kortyzol
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 42
Pojedyncze oznaczenie kortyzolu w podejrzeniu ch. Cushinga ma małą wartość diagnostyczną, gdyż w większości
przypadków wynik znajduje się w normie.

PMSG
Materiał: surowica 0,5 ml, schłodzona 3 - 7 dni 107,8
Diagnostyka ciąży między 40 a 120 dniem.

Progesteron
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 42
Siarczan estronu
Materiał: surowica 0,5 ml 3 - 7 dni 126
Diagnostyka ciąży od 80-90 dnia.
Diagnostyka wnętrostwa u ogierów w wieku powyżej 5 lat.

T3 całkowita
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 35
T4 całkowita
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 35
T4 wolna
Materiał: surowica 0,5 ml dziennie 35
Test hamowania deksametazonem (2 x kortyzol)
Materiał: 2 x surowica 0,5 ml dziennie 77
Test do diagnostyki ch. Cushinga u koni, która prawie wyłącznie jest konsekwencją zwiększonego wydzielania
hormonów przez część pośrednią przysadki (gruczolak przysadki).
Przeprowadzenie testu:
1. Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
Iniekcja i.m. 40 μg/kg m.c. deksametazonu
Odpowiada 2 mg/50 kg m.c.
2. Drugie pobranie krwi po 20 godzinach od podania deksametazonu.
Dodatkowo polecamy oznaczenie ACTH w osoczu.

Test stymulacji TRH (3 x kortyzol)
Materiał: 3 x surowica 0,5 ml dziennie 112
Do diagnostyki gruczolaka przysadki jako alternatywa do testu hamowania deksametazonem (kiedy istnieje
ryzyko powstania ochwatu po podaniu sterydów).
Przeprowadzenie testu:
1. Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
Iniekcja 0,2 mg TRH/100 kg m.c., powoli i.v.
2. Drugie pobranie krwi 15 minut po podaniu TRH.
3. Trzecie pobranie krwi 60 minut po podaniu TRH.
Dodatkowo polecamy oznaczenie ACTH w osoczu.

Test stymulacji hCG (2 x testosteron)
Materiał: 2 x surowica 0,5 ml 3 - 7 dni 210
Do diagnostyki wnętrostwa.
Przeprowadzenie testu:
1. Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
Iniekcja i.m. 5000 – 10.000 I.E. hCG/konia lub GnRH
2. Drugie pobranie krwi po 1 godzinie od iniekcji.


Test stymulacji hCG (3 x testosteron)
Materiał: 3 x surowica 0,5 ml 3 - 7 dni 301
Przeprowadzenie testu:
1. Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
Iniekcja i.m. 5000 – 10.000 I.E. hCG/konia lub GnRH
2. Drugie pobranie krwi po 1 godzinie od iniekcji.
3. Trzecie pobranie krwi 3 godziny po iniekcji.

IMMUNOLOGIA
Elektroforeza białek
Materiał: surowica 0,5 ml 3 - 7 dni 49
Test Coombsa, bezpośredni
Materiał: krew EDTA 1ml 3 - 7 dni 91
Status immunologiczny źrebięcia
Materiał: krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml 3 - 7 dni 91
Materiał należy pobrać w ciągu pierwszych 12-24 godzin życia.

MIKROBIOLOGIA
Profil biegunkowy koń
Materiał: kał 3 - 10 dni 392
Badanie mikrobiologiczne (Campylobacter, Salmonella, Yersinia) + grzyby drożdżopodobne + antybiogram
Clostridium difficile toskyna A+B
Clostridium perfringens – enterotoksyna
Flotacja + sedymentacja


Profil biegunkowy źrebię
Materiał: kał 3 - 10 dni 378
Badanie mikrobiologiczne (Campylobacter, Salmonella, Yersinia) + grzyby drożdżopodobne + antybiogram
Clostridium difficile toskyna A+B
Lawsonia intracellularis (PCR)
Flotacja


MIKROBIOLOGIA OGÓLNA
Autoszczepionka bakteryjna
Materiał: wymaz 7 - 10 dni 224
Badanie wymazu (bakterie tlenowe) + antybiogram + przygotowanie autoszczepionki.
Cena zawiera koszt wysyłki autoszczepionki.

Autoszczepionka wirusowa (sarkoid)
Materiał: brodawki umieszczone w roztworze soli fizjologicznej 3 - 4 tygodnie 252
Przed wykonaniem autoszczepionki wirusowej należy wykonać badanie histologiczne (patrz dział: Histopatologia)
celem upewnienia się, że przyczyną jest wirus.
Cena zawiera koszt wysyłki autoszczepionki.


Badanie bakteriologiczne moczu + antybiogram
Materiał: mocz 3 - 7 dni 63
Posiew oraz badanie ilościowe.

Bakterie beztlenowe
Materiał: wymaz 3 - 7 dni 70
Materiał pobrany na podłoże transportowe z węglem.
W przypadku braku wzrostu bakterii beztlenowych cena obniżona o 20 zł

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram
Materiał: kał 3 - 7 dni 138,6
(bakteriologia i mykologia, wykrycie i izolacja szczepów patogennych: Salmonella spp., Campylobacter spp.
Yersinia spp., grzyby drożdżopodobne)


Badanie w kierunku dermatofitów
Materiał: włosy, naskórek 21 dni 49
W przypadku grzybic materiał do badań stanowią:
• zeskrobiny z brzegów ran,
• fragment rogu kopytowego,
• zeskrobiny skóry z okolicy zmienionych włosów,
• włosy wraz z cebulkami.
Wstępny wynik wydawany jest po 10 dniach.
W przypadku wyniku dodatniego w kierunku Salmonella spp. czas badania może się wydłużyć ze względu
na dodatkowe oznaczenie serotypu.
Całkowity czas trwania hodowli, po którym wydawany jest wynik ostateczny, wynosi 21 dni.

Badanie wymazu (bakterie tlenowe) + antybiogram
Materiał: wymaz 3 - 7 dni 70
(w przypadku braku wzrostu flory saprofitycznej cena badania obniżana jest o 10 zł )

Badanie wymazu
(bakterie tlenowe + grzyby drożdżopodobne) + antybiogram
Materiał: wymaz 3 - 7 dni 84
(grzyby drożdżopodobne identyfikowane w badaniu hodowlanym oraz w bezpośrednim preparacie mikroskopowym)
(w przypadku braku wzrostu flory saprofitycznej cena badania obniżana jest o 10zł )

Grzyby drożdżopodobne
Materiał: wymaz 3 - 7 dni 42
MIKROBIOLOGIA KIERUNKOWA
Actinomyces spp.
Materiał: wymaz, wydzielina, ropa, wydzielina z przetoki. 3 - 4 tygodnie 98
Campylobacter spp.
Materiał: kał 7 - 10 dni 40 56
Clostridium difficile toksyna A + B (ELISA)
Materiał: kał 3 - 7 dni 112
Clostridium perfringens – enterotoksyna (ELISA)
Materiał: kał 3 - 7 dni 112
Dermatophilus congolensis
Materiał: krosty, zeskrobiny 3 - 7 dni 70
Nokardia spp.
Materiał: wymaz, wydzielina, punktat 14 - 21 dni 91
Rhodococcus equi
Materiał: kał, BAL 7 - 10 dni 84
Salmonella spp.
Materiał: kał 3 - 7 dni 56
W przypadku wyniku dodatniego czas badania może się wydłużyć ze względu na dodatkowe oznaczenie serotypu.

Yersinia spp.
Materiał: kał 3 - 7 dni 56
MOCZ
Analiza kamieni
Materiał: kamienie moczowe, min. 0,1 g 3 - 7 dni 82,6
Badanie ogólne moczu
Materiał: mocz 5 ml dziennie 21
Badanie podstawowe + badanie osadu

Badanie osadu
Materiał: mocz 5 ml dziennie 16,8
Erytrocyty, leukocyty, nabłonki, bakterie, kryształy, wałeczki

Badanie pełne moczu
Materiał: mocz 5 ml dziennie 33,6
Badanie ogólne moczu + stosunek białko / kreatynina

Badanie podstawowe
Materiał: mocz 5 ml dziennie 9,8
pH, białko, glukoza, erytrocyty, leukocyty, ketony, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, azotany, kwas askorbinowyElektroforeza moczu w SDS – Page
Materiał: mocz 5 ml 3 - 7 dni 161
Poszerzona diagnostyka przy podejrzeniu glomerulo-/nefropatii.

Stosunek białko / kreatynina
Materiał: mocz 5 ml dziennie 15,4
Do diagnostyki ilościowej proteinurii.

PARAZYTOLOGIA
Badanie ilościowe (McMaster)
Materiał: kał 1 - 2 dni 42
Badanie pozwala określić liczbę jaj wydalanych w 1 g kału.
W celu określenia skuteczności odrobaczania zaleca się wykonanie dwóch badań: przed odrobaczaniem,
a następnie po 1-2 tygodniach.

Ektopasożyty
Materiał: zeskrobiny dziennie 21
Flotacja
Materiał: kał dziennie 25,2
Flotacja + sedymentacja
Materiał: kał dziennie 42
Izolacja larw (test Baermana)
Materiał: kał
Wykrywanie larw nicieni w kale. 1 - 2 dni 35

Pasożyty krwi
Materiał: krew EDTA 1 ml
Wykrywanie pasożytów krwi w rozmazie: Babesia spp, Theileria spp. i inne. 1 - 2 dni 21
Sedymentacja
Materiał: kał dziennie 35

PŁYNY USTROJOWE
Badanie płynu z jam ciała
Materiał: płyn 2-3 ml 1 - 2 dni 49
Białko całkowite, liczba komórek, rozmaz.

Badanie popłuczyn z drzewa oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)
Materiał: płyn 2-3 ml 1 - 2 dni 21
Badanie przesiewowe służące do rozpoznania ewentualnego stanu zapalnego w obrębie dolnych dróg oddechowych,
stanowiące jeden z elementów diagnostycznych w rozpoznawaniu najczęściej występujących chorób
układu oddechowego koni (IAD, RAO, SPARAO, EIPH)
Ocena składu komórkowego osadu płynu - leukocyty (w tym leukogram na podstawie 300 komórek),
erytrocyty, komórki nabłonkowe, obecność śluzu, komórek bakteryjnych

Badanie wymazu lub popłuczyn z tchawicy (TTW)
Materiał: płyn 2-3 ml 1 - 2 dni 21
Badanie wstępne służące do rozpoznania ewentualnego podrażnienia/stanu zapalnego w obrębie tchawicy.
Ocena składu komórkowego wymazu lub osadu płynu - leukocyty (w tym leukogram na podstawie 300
komórek), erytrocyty, komórki nabłonkowe, obecność śluzu, komórek bakteryjnych

Punktat mazi stawowej
Materiał: punktat 2 ml 1 - 2 dni 42
Liczba komórek, rozmaz.

HISTOPATOLOGIA
Badanie cytologiczne
Materiał: utrwalony na szkiełku 3 - 7 dni 56
Badanie wykonywane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu.

Badanie cytologiczne
Materiał: utrwalony na szkiełku 3 - 7 dni 154
Badanie wykonywane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Monachium.


Badanie histologiczne
Materiał: wycinek utrwalony w 4% formalinie 3 - 7 dni 196

Ocena mikroskopowa struktury włosa
Materiał: włosy wraz z cebulkami oraz zeskrobinami z powierzchni skóry 1 - 2 dni 28
Ocenia stanu włosów - rdzenia, końcówek i cebulek, obecność i rodzaj łojotoku, stopnia pigmentacji i rozmieszczenia
pigmentu we włosach oraz obecność zmian i ich pochodzenie (mechaniczne lub troficzne).
Badanie pozwala również na stwierdzenie obecności ektopasożytów oraz wstępną ocenę dotyczącą obecności
dermatofitów.

SEROLOGIA
Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała (IFT)
Materiał: surowica 1 ml 3 - 7 dni 112
Arteritisvirus (EAV) - przeciwciała (SN)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 138,6
Babesia caballi + Theileria equi – przeciwciała (ELISA)
Materiał: surowica 1 ml 3 - 7 dni 224
Borrelia burgdorferi – IgG – przeciwciała (ELISA)
Materiał: surowica 1 ml 3 - 7 dni 126
Borrelia burgdorferi – IgG – przeciwciała (immunoblotting)
Materiał: surowica 1 ml 1 -3 dni 126
Herpesvirus (EHV1/4) – przeciwciała (SN)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 252
Influenza A1 i A2 – przeciwciała
(test hamowania hemaglutynacji)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 161

Leptospira spp. – przeciwciała (aglutynacja)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 133
Listeria spp. – przeciwciała (aglutynacja)
Materiał: surowica 1 ml 2 - 3 tygodnie 161

Niedokrwistość zakaźna (test Cogginsa)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 133
Nosacizna – przeciwciała (Burkholderia mallei) (ELISA)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 161

Rhinovirus – przeciwciała (ELISA)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 252
Salmonella abortus equi – przeciwciała (ELISA)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 140
Wirus ch. Borna – przeciwciała (IFT)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 224
Wirus zachodniego Nilu
– przeciwciała IgG/IgM (ELISA), screening
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 378
Wirus zachodniego Nilu – przeciwciała IgM (ELISA)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 189
W przypadku dodatniego wyniku badania przesiewowego IgG/IgM

Zaraza stadnicza – przeciwciała
(Trypanosoma equiperdum) (OWD)
Materiał: surowica 1 ml 7 - 10 dni 168
DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA
CZYNNIKÓW ZAKAŹNYCH (PCR)
Profil - choroby dróg oddechowych
(EHV1, EHV4, influenza A, badanie mikrobiologiczne + antybiogram)
Materiał: wymaz bogatokomórkowy suchy i z podłożem transportowym z gardła, nosa lub TBS 10 - 14 dni 476
Profil reprodukcyjny / ronienia
(Arteritisvirus, EHV1, EHV4, Leptospira spp., badanie mikrobiologiczne
(paciorkowce beta hemolizujące, Salmonella abortus equi)) + antybiogram
Materiał: wymaz bogatokomórkowy suchy i z podłożem transportowym 10 - 14 dni 532

CEM (Taylorella equigenitalis)
Materiał: 3 x wymaz 10 - 14 dni 350
Badanie nie dopuszczone do celów eksportowych.


Anaplasma phagocytophilum
Materiał: krew EDTA 1 ml 7 - 10 dni 168
Babesia spp.
Materiał: krew EDTA 1 ml 7 - 10 dni 168

Borrelia spp.
Materiał: maź stawowa, wycinek skóry, kleszcz 7 - 10 dni 168
Chlamydia / Chlamydophila spp.
Materiał: wymaz bogatokomórkowy 7 - 10 dni 168
Herpesvirus 1/4
Materiał: wymaz bogatokomórkowy (płyn mózgowo rdzeniowy, wymaz z gardła, płód) 10 - 14 dni 259
Herpesvirus 2/5
Materiał: wymaz bogatokomórkowy ze spojówki 10 - 14 dni 259
Influenza A
Materiał: wymaz bogatokomórkowy 7 - 10 dni 168

Leptospira spp.
Materiał: mocz 5 ml 7 - 10 dni 168
Wirus ch. Borna
Materiał: płyn mózgowo-rdzeniowy, materiał z OUN lub oka 10 - 14 dni 168
DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)
Materiał: krew EDTA 1ml, wymaz bogatokomórkowyAbiotrofia móżdżku
Koń arabski 10 - 14 dni 245
Dziedziczna miejscowa astenia skóry koni
(HERDA, Hereditary equine regional dermal asthenia)
Quarter Horse 10 - 14 dni 245
Choroba spichrzeniowa glikogenu
(GBED, Glycogen branching enzyme deficiency)
Quarter Horse 10 - 14 dni 245
Hipertermia złośliwa koni
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka typu Herlitza
(H-JEB, Herlitz junctional epidermolysis bullosa)
Belgijski koń zimnokrwisty 10 - 14 dni 245
Przewlekły mięśniochwat porażenny
(PSSM, Polysaccharide storage myopathy)
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

Okresowy paraliż hyperkaliemiczny
(HYPP, Hyperkaliemic periodic paralysis)
Quarter Horse 10 - 14 dni 245
Zespół lawendowego źrebięcia
(LFS, Lavender foal syndrome)
Egipski koń arabski 10 - 14 dni 245Zespół białego źrebięcia
(LWO, Lethal white foal syndrome)
American Paint Horse 10 - 14 dni 245


Ciężki złożony niedobór odporności
(SCID, Severe combined immunodeficiency)
Koń arabski 10 - 14 dni 245INNE OZNACZENIA Z UŻYCIEM PCR
UMASZCZENIE
Materiał: krew EDTA 1ml, wymaz bogatokomórkowy
GQ Santana White W10
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245
Siwienie
wszystkie rasy 10 - 14 dni 315
Splashed White
wszystkie rasy 10 - 14 dni 315
Test na zygotyczność genu D (dun, bułany)
(Dun zygosity test)
rasy na zapytanie 10 - 14 dni 315

Test na zygotyczność genu Rn (roan, dereszowaty)
(Roan zygosity test)
rasy na zapytanie 10 - 14 dni 315

Umaszczenie kare / brązowe
– mutacja w obrębie genu agouti
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

Umaszczenie kasztanowate
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

Umaszczenie kremowe
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

Umaszczenie perłowe
rasy na zapytanie 10 - 14 dni 315

Umaszczenie sabino
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

Umaszczenie srebrne
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

Umaszczenie szampańskie
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

Umaszczenie tobiano
wszystkie rasy 10 - 14 dni 245

INNE BADANIA
Badanie pochodzenia
Materiał: krew EDTA 1 ml 2 tygodnie 378
Weryfikacja pokrewieństwa między rodzicami a potomstwem. Konieczne jest wysłanie materiału od matki,
potencjalnych ojców oraz potomstwa.

Identyfikacja osobnicza
Materiał: krew EDTA 1 ml 2 tygodnie 315
Identyfikacja zwierzęcia na podstawie jego profilu DNA.
Cena za każdą sztukę.


Speed Gen
wszystkie rasy 10 - 14 dni 945
WITAMINY
Kwas foliowy
Materiał: surowica 1 ml 1 - 2 dni 49
Witamina A
Materiał: surowica 1 ml, wrażliwa na światło 3 - 7 dni 105
Witamina B1 (tiamina)
Materiał: krew EDTA 3 ml 3 - 7 dni 105
Witamina B2
Materiał: krew EDTA 3 ml 3 - 7 dni 105
Witamina B6
Materiał: krew EDTA 3 ml 3 - 7 dni 105
Witamina B12
Materiał: surowica 1 ml 1 - 2 dni 49
Witamina D3 (1,25-OH-D3)
Materiał: surowica 4 ml, zamrożona 3 - 7 dni 138,6
Witamina E
Materiał: surowica 2 ml, wrażliwa na światło 3 - 7 dni 105
Witamina H (biotyna)
Materiał: surowica 1 ml 3 - 7 dni 105

METALE CIĘŻKIE, TOKSYKOLOGIA
Aflatoksyna
Materiał: pasza 10 - 14 dni 630
Arsen
Materiał: krew EDTA 2 ml, mocz 5 ml 3 - 7 dni 140
Deoksyniwalenol (DON)
Materiał: pasza 10 - 14 dni 630
Kadm
Materiał: krew EDTA 2 ml, mocz 5 ml 3 - 7 dni 140
Ochratoksyna
Materiał: pasza 10 - 14 dni 630
Ołów
Materiał: krew EDTA 2 ml, mocz 5 ml 3 - 7 dni 126
Rtęć
Materiał: krew EDTA 2 ml, mocz 5 ml 3 - 7 dni 140
Wykrywanie trucizn
Materiał: krew, mocz, treść żołądka 10 - 14 dni 756
Zearalenon
Materiał: pasza 10 - 14 dni 630
POZOSTAŁOŚCI LEKÓW
Badanie przesiewowe – narkotyki
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 350
amfetamina, barbiturany, benzodiazepiny, kokaina, marihuana, metadon, opiaty, środki psychoaktywne, inne

Badanie przesiewowe – środki dopingujące
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 1050
Badanie obejmuje wykrywanie ok. 1000 substancji z grup: glukokortykoidy, narkotyki, niesterydowe środki
przeciwzapalne, stymulanty, środki miejscowo znieczulające, środki uspokajające oraz furosemid,
isoxsuprine, klenbuterol
+ kortyzol ilościowo

Badanie przesiewowe – środki dopingujące – poszerzone
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni
Badanie przesiewowe – środki dopingujące + sterydy anaboliczne. 10 - 14 dni 2030
Badanie przy zakupie
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni
Badanie obejmuje wykrywanie substancji z grup: glukokortykoidy, narkotyki, niesterydowe środki przeciwzapalne,
stymulanty, środki uspokajające, środki miejscowo znieczulające, inne
+ kortyzol ilościowo 10 - 14 dni 1050
Glukokortykoidy
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 630
betametazon, deksametazon, flumetazon, kortyzon, prednizolon, triamcinolon
+ kortyzol ilościowo

Leki niesterydowe przeciwzapalne
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 532
diklofenak, fenylobutazon, fluniksyna, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, kwas flufenamowy, kwas meklofenamowy,
kwas tolfenamowy, meloksikam, naproksen, paracetamol, piroksikam, salicylany, wedaprofen

Sterydy anaboliczne
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 1050
stosunek testosteron/epitestosteron, nandrolon, boldenon, inne

Stymulanty
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 532
amfetamina, kofeina, teobromina, teofilina, inne

Środki miejscowo znieczulające
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 532
bupiwakaina, lidokaina, mepiwakaina, prokaina, inne

Środki uspokajające
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 602
benzodiazepiny, detomidyna, fenotiazyna, medetomidyna, romifidyna, inne

Pojedynczy parametr ilościowo
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 532
Pojedynczy parametr jakościowo
Materiał: surowica 20 ml lub mocz 30 ml 10 - 14 dni 1386

DIAGNOSTYKA ALERGII
W diagnostyce alergii wprowadziliśmy nowy system diagnostyki przy współpracy z hiszpańską firmą Alergovet,
która specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych metod do wykrywania alergii u zwierząt.
Materiał do badania: surowica 1 ml 7 - 10 dni
Schemat diagnostyki alergii nr I:
Kiedy wybrać:
Głównie do wykluczenia alergii lub kiedy preferujemy diagnostykę stopniową.
Wybierając badanie przesiewowe otrzymujemy wynik dotyczący zarówno alergenów środowiskowych
jak i pokarmowych (wynik w systemie +/-). Następnie dla wyników dodatnich można
wybrać badania szczegółowe.
Badanie przesiewowe może być poszerzone o owady.
KROK 1 :

Badanie przesiewowe alergeny środowiskowe plus pokarmowe 7 - 10 dni 378
LUB

Badanie przesiewowe alergeny środowiskowe plus pokarmowe plus owady (szczegółowo) 7 - 10 dni 602
KROK 2 :

Badanie szczegółowe alergeny środowiskowe 7 - 10 dni 406
Badanie szczegółowe alergeny pokarmowe 7 - 10 dni 406
LUB

Badanie szczegółowe alergeny środowiskowe plus pokarmowe 7 - 10 dni 784Schemat diagnostyki alergii nr II:
Kiedy wybrać:
Kiedy klinicznie zdiagnozowana została alergia i zlecając wykonanie jednego badania chcemy otrzymać
szczegółowy wynik z wyszczególnieniem reakcji dla poszczególnych alergenów.
diagnostyka alergiiBadanie szczegółowe alergeny środowiskowe plus pokarmowe plus owady 7 - 10 dni 1071
LUB

Badanie szczegółowe alergeny środowiskowe plus pokarmowe 7 - 10 dni 945
LUB

Badanie szczegółowe alergeny owadów 7 - 10 dni 315WYSZCZEGÓLNIENIE BADAŃ:
Badanie przesiewowe - alergeny środowiskowe + pokarmowe + owady
Trawy i zioła, Drzewa, Grzyby i roztocza, Alergeny pokarmowe (IgE + IgG), Owady
Badanie przesiewowe - alergeny środowiskowe + pokarmowe
Trawy i zioła, Drzewa, Grzyby i roztocza, Alergeny pokarmowe (IgE + IgG)
Alergeny środowiskowe
Trawy
Cynodon , owies, tymotka, życica, żyto.
Zioła
Ambrozja, bylica, komosa, pomurnik, pokrzywa, rzepak.
Drzewa
Brzozowate: brzoza + leszczyna + olcha, cyprys, dąb, ligustr, platan, sosna, topola, wierzba.
Grzyby
Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium.
Roztocza
Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Tyrophagus putrescentiae,
Lepidoglyphus destructor.
Owady
Bąk, bolimuszka, komar, kuczmany, meszki.
Alergeny pokarmowe
Burak cukrowy, jęczmień, kukurydza, lucerna, marchew, melasa, owies, pszenica, soja, szarańczyn
strąkowy (karob), żyto.
ODCZULANIE
Odczulanie (alergeny wziewne) – pierwszy zestaw
588
Materiał: z wyników testów 4 - 5 tygodni 588Odczulanie (alergeny wziewne) – kolejny zestaw

Materiał: z wyników testów 4 - 5 tygodni 560Odczulanie (alergeny owadów) – pierwszy zestaw

Materiał: z wyników testów 4 - 5 tygodni 714Odczulanie (alergeny owadów) – kolejny zestaw

Materiał: z wyników testów 4 - 5 tygodni 693