Nasze laboratorium

Logowanie dla klientów

Zlecenie badania

Zapraszamy do złożenia zlecenia badań korzystając z formularza on-line

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań

Zasady zamawiania usługi badania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zamawiania usługi badania krwi

Instrukcja pobierania krwi

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami prawidłowego pobierania krwi.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

Profilaktyka

Zasady profilaktyki

Badania biochemiczne

Poszczególne parametry biochemiczne krwi obrazują stan kliniczny konkretnych narządów. Niektóre z nich są typowe dla danego narządu, inne mówią o funkcjonowaniu kilku z nich. Dlatego przy podejrzeniu choroby konkretnego narządu, wykonuje się badania ukierunkowane czyli profile narządowe np. wątrobowy czy nerkowy.

Parametry obrazujące funkcjonowanie wątroby, wchodzące w skład PROFILU WĄTROBOWEGO:

 • ALT/GPT aminotrasferaza alaninowa
 • Albuminy
 • AP Fosfataza alkaiczna
 • AST/GOT aminotrasferaza asparaginowa
 • Białko całkowite
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina całkowita
 • GLDH dehydrogenaza glutaminowa
 • Glukoza y-GT Gamma-glutamylotranspeptydaza

Parametry obrazujące funkcjonowanie nerek, wchodzące w skład PROFILU NERKOWEGO:

 • Białko całkowite
 • Fosfor
 • Glukoza
 • Kreatynina
 • Mocznik
 • Potas
 • Sód
 • Wapń

Parametry obrazujące funkcjonowanie mięśni:

 • AST/GOT aminotrasferaza asparaginowa
 • CK Kinaza kreatyninowa
 • Kwas mlekowy, obrazujący stopień wytrenowania konia

Parametry obrazujące funkcjonowanie mięśnia sercowego:

 • CK Kinaza kreatyninowa
 • α-HBDH dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
 • LDH dehydrogenaza mleczanowa

Parametry badane przed zabiegiem operacyjnym,wchodzące w skład PROFILU PRZEDOPERACYJNEGO:

 • ALT/GPT aminotrasferaza alaninowa
 • AP Fosfataza alkaiczna
 • Bilirubina
 • Kreatynina
 • Mocznik
 • Badanie morfologiczne krwi
 • Czas kaolinowo-kefalinowy APTT
 • Czas protrombinowy PT